Over Goodchoice

Goodchoice is al meer dan 5 jaar een begrip voor duurzame oplossingen binnen de MKB-sector in de regio. Voor meer dan 400 bedrijven hebben wij inmiddels ons steentje kunnen bijdragen aan een verduurzaamde bedrijfsvoering.

Als verduurzamings-expert inventariseren, optimaliseren en beheren we uw energie (gas en elektra) vanuit 3 pijlers. Deze staan centraal voor een goede energiehuishouding binnen uw bedrijf.

  • Bekijken van opties voor het beperken van verbruik fossiele bronnen waardoor uw energieverbruik afneemt.
  • Samen kijken we naar de mogelijkheden voor hernieuwbare energie.
  • Proces efficiëntie bij alle aanwezige processen/faciliteiten zorgen direct voor een lagere energierekening.

Door de energiestrategie op één lijn te brengen met uw bedrijfsaanpak, zorgen we voor een gegarandeerde verlaging van de kosten. Goodchoice kan uw energiemanagement volledig uit handen nemen.

Onze uitgangspunten zijn energiekosten besparen, energiegebruik reduceren en zorgen voor een duurzame energievoorziening. Ondernemers moeten kunnen vertrouwen dat hun energiezaken blijvend goed geregeld zijn en zich kunnen focussen op hun core business. De inventarisatie van energie- en klantbehoefte vormen de basis van gedegen energiemanagement.

Goodchoice maakt zich hard voor begrijpelijke taal en transparantie binnen de energiemarkt.

Ook houden we ons bezig met alle wet- en regelgevingen omtrent milieuzaken en zijn we bevoegd om rapportages/audits te verzorgen, en af te melden bij de handhavende instanties. Door onze certificering EPA U/W zijn we zelf in staat om een gebouwopname te verzorgen, en deze te kunnen voorzien van een juist energielabel.

Waarom Goodchoice

  • Al meer dan 5 jaar ervaring op het gebied van alle zaken omtrent milieu/verduurzaming.
  • Persoonlijke aanpak, we staan dag en nacht klaar voor onze klanten. Ieder bedrijf is uniek en wij verzorgen geen standaard diensten maar leveren gedegen maatwerk af.
  • Door de jaren heen een landelijk netwerk opgebouwd van betrouwbare partners. Zowel voor de inventarisatie als de uitvoering van maatregelen.
  • Gecertificeerd en bevoegd om rapportages en scans af te melden bij bijvoorbeeld de RVO of andere instanties.
  • We werken niet voor de klant, maar met de klant. Doordat we een onafhankelijk adviesbureau zijn, en niet afhankelijk zijn van bepaalde marges kiezen we samen de leveranciers uit die het beste aansluiten bij de wensen/bedrijfsvoering van de klant.