Controle energiebelasting

In de praktijk blijkt dat er regelmatig fouten worden gemaakt tegen de berekening van de energiebelasting. Vaak onbewust worden energiebelastingschijven verkeerd doorgerekend of andere regels worden onjuist toegepast. Dergelijke afwijkingen pakken altijd nadelig voor u uit. Het is daarom belangrijk om bij het aangaande van een energiecontract de juiste gegevens over te brengen aan de energiemaatschappij en elke factuur goed te controleren. Soms kan de energieleverancier zelf de correctie maken en in andere gevallen gaat de belastingdienst hier over.

Energiebelasting

Energiebelasting is complexe materie. Goodchoice controleert de berekeningen en vraagt waar nodig te veel betaalde bedragen voor u terug! Zowel correcties, clusteren als terugvorderen van energiebelasting vergen de nodige ervaring. In standaard situaties gaat het vaker goed, het zijn dus de uitzonderingen (op de regels) die veel tijd vragen.

Voor een energie adviseur hoort de analyse van de energiebelasting zowel bij de inventarisatie als monitoring van de energieportefeuille. Gedegen energiemanagement is ook informeren en anticiperen op aanpassingen van de energiebelasting. Zo kunnen we een doorrekenen wat de jaarlijkse verhoging energiebelasting voor u betekend.

Kortom ondersteuning en advies bij:

  • Mogelijkheden enerigebelasting en opslag duurzame energie
  • Factuurcontrole op energiebelasting
  • Analyse clusteren van energiebelasting
  • Correctie vermindering enerigebelasting (heffingskorting)
  • Terugvorderen teveel betaalde energiebelasting
  • Anticiperen wijzigingen energiebelasting
Neem vrijblijvend contact met ons op